Logo Loader

Garantie, levering en betaling

Garantie
Op alle geleverde brievenbussen is de Elbox fabrieksgarantie van 5 jaar van toepassing die ingaat op het moment van de levering of afhaling.

Afhaling
In de meeste personenwagens kan een standaard brievenbus mee wanneer u een bank kunt plat leggen. Gelieve een reisdeken te voorzien.

Levering
Alle brievenbussen kunnen tegen deelname in de kosten thuisgeleverd worden. Afhankelijk van de gekozen brievenbus wordt de levering door eigen dienst of door Bpost uitgevoerd.

Betaling
Algemene verkoopsvoorwaarden:
Al onze brievenbussen zijn, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, vooraf via overschrijving of contant betaalbaar bij afhaling/levering. De op vervaldag niet geïnde sommen brengen, zonder dat een aanmaning noodzakelijk zou zijn, een intrest op gelijk aan 12%. De interestberekening zal om de 15 dagen uitgevoerd worden, elke aangevatte periode moet al beëindigd beschouwd worden. Onafhankelijk van deze conventionele vertragingsinteresten, zal het bedrag van de factuur dat na 3 maanden, te rekenen vanaf de vervaldag, onbetaald is gebleven, automatisch verhoogd worden met 15% als forfaitaire en onaftrekbare strafbepaling met een minimum van 125 Euro. De goederen blijven eigendom van de verkoper zolang de factuur niet volledig vereffend is. Ingeval van betwistingen zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen bevoegd.